Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Hà Nội I Thông báo mở 2 mã ngành Sư phạm Mầm non và Nấu ăn ( kỹ thuật chế biến món ăn) Thực hiện công văn số 10102/ QĐ–SGD&ĐT ngày 28/10/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Cơ sở Hà Nội Số 54 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại 0435406336 TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015 KÝ HIỆU TRƯỜNG: CTE – TỔNG CHỈ TIÊU: 700