Thông báo tuyển sinh
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2015 , Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
Lịch thi chứng chỉ tiếng anh b1, b2, c1 đề án ngoại ngữ 2020 NNQG -6 bậc khung châu âu cho đối tượng đầu ra thạc sỹ, đầu vào đầu ra nghiên cứu sinh và giáo viên tiếng anh cấp 1, cấp 2, cấp 3 trung cấp, cao đẳng, đại học thi vào ngày 24, 25/07/2015 hội đồng đại học thái nguyên cơ sở 54 vũ trọng phụng, thanh xuân, hà nội.
- Tại Việt Nam, Bộ Giáo dục lấy từ cấp B1-C2 để áp dụng vào công tác học tập và giảng dạy. Chứng chỉ B1: Áp dụng cho đầu ra cao học và đầu vào nghiên cứu sinh và cho giáo viên dạy tiếng Anh ở bậc Tiểu học Chứng chỉ B2: Áp dụng cho đầu ra nghiên cứu sinh và cho giáo viên dạy tiếng Anh bậc Trung học cơ sở. Một số Sở GD yêu cầu Giáo viên tiểu học phải đạt chứng chỉ B2
Tin Tức online     
Trường Đại hoc Công Nghiệp Hà Nội đặt địa điểm tuyển sinh và đào tạo tại Trường Trung Cấp Kinh Tế-Kỹ Thuật Hà Nội I thông báo tuyển sinh liên thông năm 2015 như sau: 1.Đối tượng: Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp trước ngày 15/7/2015, trong chương trình đào tạo đã được học các môn thi tuyển sinh.