Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt địa điểm tuyển sinh và đào tạo tại Trường Trung Cấp Kinh Tế-Kỹ Thuật Hà Nội I thông báo tuyển sinh liên thông năm 2015 như sau: 1. Các ngành đào tạo: - Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện điện tử: 2. Đối tượng tuyển sinh - Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, có đủ sức khoẻ để học tập.
Lớp tiếng anh B1, B2, C1 đối tượng đầu vào, đầu ra thạc sỹ. đầu vào, đầu ra nghiên cứu sinh và giáo viên tiếng anh ... của trường đại học thái nguyên tổ chức lớp thi tại 54 vũ trọng phụng, thanh xuân, hà nội. thi vào ngày 25, 26/04/2015 nhé mọi người. chi tiết liên hệ: Mr: thanh 0979372183 Quản lý tuyển sinh
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt địa điểm tuyển sinh và đào tạo tại Trường Trung Cấp Kinh Tế-Kỹ Thuật Hà Nội I thông báo tuyển sinh liên thông năm 2015 như sau: 1. Các ngành đào tạo: - Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện điện tử: 2. Đối tượng tuyển sinh - Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, có đủ sức khoẻ để học tập.