Thông báo tuyển sinh
Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Hà Nội 1 thông báo tuyển sinh năm 2015 , Đào tạo trung có chuyên nghiệp (hệ chính quy), Tốt nghiệp bằng TCCN cấp quốc gia.
Hiện tại BGD đã và đang triển khai đề án 2020 yêu cầu tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Anh văn các cấp I, II, III từ nay đến 2020 phải có chứng chỉ B1, chứng chỉ B2, chứng chỉ C1, chứng chỉ A2 Cụ thể:
Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Hung Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2015 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2.100 2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 3. Phương thức tuyển sinh: Thí sinh có thể chọn 1 trong 2 phương thức sau để đăng ký dự tuyển vào trường Quy ước về tổ hợp môn xét tuyển:
Tin Tức online     
Trường Đại hoc Công Nghiệp Hà Nội đặt địa điểm tuyển sinh và đào tạo tại Trường Trung Cấp Kinh Tế-Kỹ Thuật Hà Nội I thông báo tuyển sinh liên thông năm 2015 như sau: 1.Đối tượng: Đã tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp trước ngày 15/7/2015, trong chương trình đào tạo đã được học các môn thi tuyển sinh.